اینستاگرام

روانشناسی

زود انزالی و مشکلات نعوظ

زود انزالی و مشکلات نعوظ

لازم است در پایان این نوشتار این بند را اضافه کنم که مقوله ی رابطه ی جنسی یک رابطه ی دو سویه است و نیاز به همکاری و همراهی دو شریک دارد که بتوان ضعف ها را مهار و درمان کرد.
هیچ مردی و هیچ زنی به تنهایی نمی‌تواند خود را درمان کند و برای درمان های حوزه جنسی زوج درمانی بهترین راه حل است.

لذت جنسی مختص یک نفر نیست و باید زوجین به همدیگر کمک کنند تا زمان اورگاسم را با همدیگر تطبیق و تنظیم کنند و از لذت‌بردن همدیگر لذت ببرند.